فرم درخواست آبکاری

سخت کاری

آبکاری

Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.

شرایط درخواست

  • هزینه ارسال و دریافت محصول به عهده مشتری میباشد.
  • محصول درب انبار فروشگاه تحویل گرفته میشود و بعد از انجام عملیات ، درمورد نحوه ارسال با مشتری هماهنگ میشود.
  • در بارهای ریز امکان کسری بین 1 تا 2 درصد از وزن دریافتی وجود دارد.
  • در عملیات حرارتی، حداقل بار قابل قبول برای انجام، 50 کیلیو می باشد، در صورتی که کمتر از وزن فوق درخواست ثبت شود هزینه 50 کیلو لحاظ خواهد شد.
علاقه مندی ها 0
مقایسه