پیچ دوسو DIN 84

پیچ دوسو DIN 84 که به آن ها پیچ ماشینی هم می گویند پیچ های تمام دنده هستند .یکی از پر کاربرد ترین و رایج ترین پیچ ها در اتصالات می باشند.که نوک آن معمولی یا اصطلاحا ماشینی می باشد.

گل این پیچ ها گرد می باشد همچنین برای استفادهاز پیچ استوانه ای معمولی یا ماشینی از آچار دو سواستفاده می کنند ،همچنین این پیچ ها را سرگرد یا سر استوانه نیز می نامند .

از پیچ های استوانه ای یا ماشینی برای اتصال بین دو کار یا قطعه استفاده می شود که به این منظور باید قبل از این کار سوراخی قلاویز شده باشد و پیچ داخل آن قرار گیرد.

این پیچ معمولا با مهره مورداستفاده قرار می گیرد.تفاوت بین پیچ استوانه دوسو استیل معمولا در طول دنده ،گل پیچ و نوع اچار خور بودن آنها می باشد.

دسته‌های محصولات