پیچ واشردار

پیچ واشردار از پیچ های مصرفی صنعت خودرو و دیگر صنایع می باشد که دور گل پیچ دارای واشری متصل به آچار خور پیچ می باشد.
این پیچ در گرید های ۵٫۶ و ۸٫۸ و ۱۲٫۹ در بازار می باشد که رده بندی باتوجه به نوع مفتول مورد استفاده در تولید پیچ را مشخص میکند.

دسته‌های محصولات