انواع پیچ و مهره

آشنایی با استاندارد DIN آلمان – قسمت اول

استاندارد DIN چيست؟

وقتي صحبت از استاندارد مي شود، منظور قراردادي متشکل از يک سري قوانين و چهارچوب هاي از پيش تعيين شده است. هدف از اين قرارداد، دستيابي به نظم و تعيين کيفيت و مشخصات مطلوب يک خدمت و يا کالا است که به عنوان سرمشق براي گروهي که آن را پذيرفته اند، مورد اجرا قرار مي گيرد.

از ديد فني “استاندارد” چهار محور را براي ما تعيين مي کند:

 – ماهيت محصولات

 – امور مديريتي

 – ارزيابي و انطباق ها

 – مسئوليت هاي اجتماعي

مؤسسه استاندارد آلمان يا Deutsches Institut für Normung که به اختصار آن را “DIN” مي ناميم، نام سازمان ملي ستاندارد کشور آلمان است. در واقع سازمان استاندارد DIN، به عنوان عضوي از سازمان استانداردسازي بين المللي، از طرف کشور آلمان در اين حوزه فعاليت مي کند. اين مؤسسه استاندارد، در ابتدا انجمني غيرانتفاعي محسوب مي شد که فعاليت خود را از سال 1917 با نام“کميته استانداردسازي صنعت آلمان” تحت عنوان (NADI) آغاز نمود. با گذشت زمان، در سال 1926 با گسترش فعاليت هاي اين سازمان و پوشش طيف وسيعي از محصولات صنعتي و غير صنعتي، نام خود را به استاندارد DIN تغيير داد.

تا به امروز DIN با استانداردسازي بيش از 3000 عنوان، مي توان گفت موفق به پوشش تمامي زمينه هاي فناوري شده است.

با توافق دولت فدرال آلمان، DIN از سال 1975 به عنوان يک “سازمان ملي استاندارد” شناخته شد که منافع آلمان را در سازمان هاي استاندارد بين المللي و اروپايي دنبال مي کند. اين مؤسسه که دفتر مرکزي آن در شهر برلين آلمان مستقر مي باشد، در سال 2017 صدمين سالگرد تأسيس خود را جشن گرفت.

بررسي نحوه عملکرد

DIN مکاني براي ملاقات متخصصان و نمايندگان صنايع، بازرگان ها، تجار، سازمان هاي پژوهشي، بازرسان فني، مصرف کننده ها و ساير ارائه دهندگان خدمات عمومي است. متخصصان اين مؤسسه با همفکري، با هدف دستيابي به نقطه نظر مشترک و در نظر گرفتن همه جوانب براي ايجاد استانداردهاي مبتني بر اجماع عمومي که نيازهاي بازار را برآورده کند، به هم انديشي و راستي آزمايي قوانين مربوط به استاندارد مي پردازند.

اين استاندارد، نتيجه تحقيق و همکاري متخصصان و ذينفعان در سطح ملي، اروپايي و بين المللي است.

تمامي صاحبان صنايع امکان ارسال درخواست جهت اخذ استاندارد را دارند.

با پذيرش درخواست، پروژه هاي استاندارد طبق قوانين جاري توسط 3 کميته زير مورد بررسي تخصصي قرار مي گيرد:

 – کميته مربوطه در استاندارد DIN

 – کميته فني مربوطه در سازمان استاندارد اروپا CE

 – کميته مربوطه در سازمان استاندارد بين المللي ISO

کليه ذينفعان اعم از توليد کنندگان، مصرف کنندگان، مؤسسات تحقيقاتي، مقامات عمومي و نهادهاي آزمايش کننده، حق شرکت در پروسه اعطاي استاندارد را داشته و مي توانند کارشناساني را به نمايندگي از خود به کميته هاي تخصصي DIN اعزام نمايند.

در DIN حدود 70 کميته استاندارد وجود دارد که هر يک مسئوليت عناوين و حوزه خاصي را بر عهده دارند. جهت کار در سطح اروپا و بين الملل نيز، متخصصاني DIN به CE و ISO اعزام مي شوند که وظيفه هماهنگي در فرآيند استاندارد سازي را به عهده دارند. در واقع متخصصان DIN مديريت کلي پروژه را انجام مي دهند و از سازگاري مجموعه استانداردهاي آلمان، براي رسيدن به يک نقطه نظر مشترک، اطمينان حاصل مي کنند. استاندارد DIN که به صورت الکترونيکي قابل دسترسي است، حداقل هر 5 سال يک بار مورد بازبيني قرار مي گيرد. اگر دارندگان استاندارد، در اين بازه شرايط عضويت در استاندارد را از دست داده باشند، در اعطاي نشان DIN به آن ها تجديدنظر خواهد شد.

موارد استفاده از استاندارد DIN

استاندارد DIN از جمله استانداردهاي بين الملي رايج در زمينه فولاد در کشور ايران به شمار مي رود. اين استاندارد، از سيستمي ويژه جهت نام گذاري فولاد پيروي مي کند. با در نظر گرفتن تنوع بسيار زياد اين آلياژ و نقش پر رنگ آن در صنعت، توليد کنندگان اين حوزه، شيوه ها و البته استانداردهاي متفاوتي را جهت دسته بندي صحيح و نام گذاري آن مورد استفاده قرار مي دهند. DIN نمونه اي از اين قبيل استانداردها است. در استاندارد DIN هر يک از انواع فولاد شامل يک نماد و يک عدد استاندارد مي باشد. ترکيب اين نماد و عدد، معادل هر يک از انواع فولاد است.

اين عدد استاندارد به شکل X.XXXX مي باشد

اولين عدد از سمت چپ بيان کننده گروه اصلي ماده، دو رقم بعد عنوان کننده ترکيب شيميايي فولاد و دو رقم پاياني نيز تنها شمارش کننده انواع فولاد بوده و دربرگيرنده معناي خاصي نيست. نماد استاندارد نيز عاملي جهت مشخص نمودن ترکيب شيميايي و بعضاً استحکام کششي هر يک از انواع فولاد است. اين نماد ترکيبي از حروف و اعداد مي باشد. استحکام کششي در اين نماد با واحد کيلوگرم بر ميليمتر مربع و نوع ساده فولاد نيز با دو حرف st مشخص مي شود.

آشنائي با اعضاي مؤسسه

استاندارد DIN داراي 1800 عضو است که اين اعضا متشکل از شرکت هاي خصوصي، انجمن ها، مقامات دولتي و سازمان هاي ديگر از قبيل صنعت، تجارت و تحقيقات و توسعه مي باشد. اين اعضا از طريق هزينه هاي خود به استاندارد سازي کمک مي کنند و نقش فعالي در روند تصميم گيري دارند. هم چنين بيش از 35500 متخصص در حوزه صنعت، تحقيقات، حمايت از مصرف کننده و بخش عمومي، تخصص خود را جهت فعاليت در پروژه هاي استاندارد سازي مديريت شده توسط DIN ارائه مي دهند. نتيجه اين تلاش ها، استانداردها و مشخصات بازار محور است که اهداف زير را تسهيل و تشويق مي نمايد:

 – ارتقاي تجارت جهاني

 – منطقي سازي

 – تضمين کيفيت

 – حفاظت از جامعه و محيط زيست

 – بهبود امنيت و ارتباطات

منبع تأمين بودجه استاندارد DIN

DIN يک سازمان خصوصي است که به عنوان يک انجمن غيرانتفاعي ثبت شده است. بيش از 60 درصد بودجه آن از طريق فروش استاندارد ها و ساير نشريات فني و خدمات ارائه شده تأمين مي گردد.

منابع ديگر تأمين مالي اين مؤسسه شامل موارد زير مي باشد:

 – درآمد سازماني: 2/63 درصد

 – دريافت هزينه بابت انجام پروژه: 6/18 درصد

 – حق عضويت: 6/9 درصد

 – دريافت بودجه از دولت فدرال: 6/8 درصد

آيا استفاده از استانداردها اجباري است؟

نوآوري و پيشرفت فني مطابق با قوانين مربوطه در DIN منبع اصلي کيفيت محصول و خدمات هستند و نياز به استفاده موثر از استانداردهاي فني دارند. کاربران استاندارد DIN که مستلزم اثبات انطباق با يک محصول خاص يا استاندارد خدمات هستند،

مي توانند از خدمات صدور گواهينامه ارائه شده توسط شرکت هاي تابعه DIN استفاده کنند. استفاده از استانداردها از نظر قانوني الزام آور نيست. استفاده از آن ها فقط زماني لازم الاجرا مي شود که اين مورد در قانون يا در قرارداد قيد شده باشد.

با اين حال، حتي در مواردي که استاندارد DIN به صراحت در يک توافق نامه يا قانون ذکر نشده است، اغلب از آن ها براي حل و فصل اختلافات حقوقي به ويژه در موارد مسئوليت در مورد کيفيت محصول استفاده مي شود.

دادگاه ها از استاندارد براي کمک به تصميم گيري در مورد پيروي يا عدم پيروي توليد کننده از قوانين تأييد شده استفاده کرده و با دقت نظر در استانداردها احکام لازم را صادر مي کنند. تحقيقات در مورد استاندارد سازي به شرکت ها و سازمان هاي ديگر کمک مي کند تا پتانسيل استاندارد سازي را به عنوان ابزاري استراتژيک درک کنند و به آن ها انگيزه بيشتري دهد.

در صنعت پیچ و مهره استاندارد ِDIN بصورت گسترده استفاده می شود و تولیدی پیچ رویال برای تعیین استاندارد های آلیاژِی ابعادی محصولات خود از این استاندارد استفاده می کند. به زودی جدول و نقشه استاندارد پیچ ها به سایت اضافه خواهد شد تا عزیزان بتوانند به راحتی مشخصات و نقشه ابعادی پیچ ها را بدون واسطه و سختی مشاهده کنند. صفحه اصلی تولیدی پیچ رویال

با آرزوی موفقیت و سلامتی

تولیدی پیچ رویال

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *